disclaimer

Disclaimer

Copyright 2007 de bblthk

Uitinderondevenen.nl is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch kunnen er fouten of onvolledigheden in staan. Hiervoor kunnen de bibliotheek AVV en de primaire informatieverstrekkers (de onderliggende organisaties) geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.

De eindredactie van de ingevoerde gegevens door derden ligt in handen van de bibliotheek AVV. De bibliotheek AVV behoudt zich derhalve ten alle tijden het recht voor om wijzigingen aan te brengen, of organisatiegegevens te verwijderen of niet te plaatsen.

Auteursrechten op tekst, beeldmateriaal, namen en logo’s op deze site zijn voorbehouden. U mag deze niet gebruiken, kopiëren, distribueren, zenden of publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de bibliotheek AVV en/of zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de deelnemende organisatie.

Mocht deze site onverhoopt beeldmateriaal bevatten waarop auteursrechten van derden berusten, wilt u dan contact opnemen met Eric de Haan, directeur van de bibliotheek AVV telefoonnummer 0297 250338

testwolf

regqg